Saturday, March 14, 2015

Dívám se na Istanbul opilýma ušima

It makes me ​happy to see one of my favorite poems - "Istanbul" - extending its reach to other tongues and cultures within a relatively short time; and this I owe to Dr. Faride Pourgi, Dr. Hashem Khosroshahi and Dr. Radek Hasalík for their beautiful translation to English, Turkish and Czech respectively -- all three endowed with a rich literary tradition.


Ceramic Urn creative by Sheida Mohamadi

I Look at Istanbul with Drunken Ears

This road has been intentionally brought here with the blue bus       with the strange crowd of pigeons
And the impatience of the shirt and the skirt and the boots
Something has happened in the mirror                              what is the matter with you Istanbul?
You have put on somebody and this is the scent of the beloved from your shoulders                         the scent of earth and geraniums
the evaporating colorful scent.

O, City with the eyes of the sea and colorful waves
Beyond the vapor in your back, walls of swear words and love letters
What is the matter with you Istanbul?
Where are we going with my feet of bronze in the middle of the night?
With these sweet smelling dead offering tea and cigarettes why are we sitting here?
I want to make love to this stone man under the rain, o city
To sing barefoot to Bukhara, to listen to the body of the poplars
The air is an orchard of mint tonight
Do you hear?
- Your health            your health!

How sweet is being in love
These extravagant hands these shops
The whirling Snow pomegranate blossoms
Storks in water
And in shirts shadow of a dark dance.

How did you find this room?
I turned into music with the scent of this bed and this quilt, did you know?
With the noise of these windows we laughed deeply …. with you.
O, city, I know the scratching of this line
These singing umbrellas

Something has happened to me with these clouds!
My eyes cannot say Istanbul
My hands cannot …

By Sheida Mohamadi
Into English translated by Dr. Farideh Pourgiv
Istanbul 25 November 2010

به استانبول نگاه می‌کنم با گوش‌های مست from had light on Vimeo.

Video and Music by Hadi Khojinian 

Dívám se na Istanbul opilýma ušima

Tuto cestu sem záměrně donesl modrý autobus cizí hejno holubů
A nedočkavost košile a sukně a holínek
Něco se stalo v zrcadle co je to s tebou, Istanbule?
Oblékl sis někoho a to je ta vůně milovaného z tvých ramenou vůně země a muškátů
Vypařování pestré vůně.

Ó, Město s očima moře a pestrých vln
Za oparem ve tvých zádech, stěnách nadávek a milostných dopisů
Co je to s tebou, Istanbule?
Kam půjdeme s mou bronzovou nohou o půlnoci?
Touto sladce vonící smrtí nabízející čaj a cigarety proč tady sedíme?
Chci milovat tohoto kamenného muže za deště, ó, město
Bosý zpívat Buchaře, naslouchat kmenům topolů
Vzduch je mátový sad dnešní noci
Slyšíte?
- Vaše zdraví vaše zdraví!

Jak sladké je být zamilovaný
Tyto plýtvající ruce tyto krámky
Vířivý Sníh květy granátových jablek
Čápi ve vodě
A v košilích stín temného tance.

Jak jste našli tento pokoj?
Obrátil jsem se k hudbě s vůní této postele a této přikrývky, víte?
Hlukem těchto oken jsme se dosyta nasmáli .... s vámi.
Ó, město, znám škrábance této drážky
Tyto zpívající deštníky
Něco se mi stalo s těmi mraky!
Mé oči neřeknou Istanbul
Ani mé ruce ...


Sheida Mohamadi
do češtiny z anglické verze přeložil Dr. Radek Hasalík
Valašské Meziříčí, 11. března 2015

No comments: