Monday, October 27, 2014

قدمی فراتر، قسمت پنجم

 علت خشونت نسبت به زنان و راه های مبارزه با آن موضوع برنامه ی قدمی فراتر است که در این قسمت هم گفتگویی کوتاه با آرش راد داشته ام. م

video

قدمی فراتر- قسمت چهارم

videoگپی دیگر با آرش راد در برنامه قدمی فراتر درباره اهمیت آموزش و پرورش برابر زنان و مردان و تاثیر آن بر جامعه

Monday, October 20, 2014

بیداری به خرس های سفید نمی آیدآن روزهای شورانگیز و به گمانم تبریز
آن وقت ها عاشق زنی بود با گردنبند فیروزه ای و شال و کلاه سرخ
که از غرب این شعر با ناز می آمد 
و تصادف سطر بعد را نمی دانست.م


بریده ای از شعر "بیداری به خرس های سفید نمی آید"م
 از کتاب در دست انتشار "یواش های قرمز"م


Wednesday, October 8, 2014

برنامه تلویزیونی "قدمی فراتر" قسمت دوم

video

برنامه تلویزیونی "قدمی فراتر" قسمت اول

video
                                                                                                                                                                 قدمی فراتر نام برنامه ای تلویزونی است به همت آرش راد و حمید مظفری که به تفاوت های زنان و مردان و علل و ریشه های آن می پردازد. این برنامه در ده قسمت تهیه شده است که با طیفی از زنان در این زمینه به بحث و گفتگو نشسته اند. در این برنامه   شیدا محمدی هم به عنوان شاعر حضور داشته است.م 

Friday, September 26, 2014

با چشم های نگو


View from my kitchen, California

دلم مرد می خواهد
مردی مثل سپید رود
با پوستی روشن تر از ماسه ها
 صدایش آرام
هنوز از این گوش ماهی ها.


دلم مرد می خواهد
مردی با چشم های تابستانی
با چشم های بستنی
با چشم های نمی گویم!
تنش صخره ها و موج های نارنجی
و دست های من
 پرنده های سفید تنهایی.
  

دلم مرد می خواهد
مردی با زنگوله های کوهستانی
که از باد برمی گردد
 تا در باران های تاریکم
دستِ ماه کبود را بگیرد
با رود بخواند.


شنیده ام
به سرش که می زند
از مرگ جلو می زند
 از دور مرا نگاه می کند
که در این سطر
 قرمز می رقصم.شیدا محمدی
Camarillo, شنبه 26 آپریل 2008

Sunday, September 7, 2014

بوی هجرت می آید...

Last Sunset in Florence, ItalyNo, these rails will lead to no city:
The wind will bare your head
At the next station, and your
Suitcases will be left behind.


Sheida Mohamadi