Tuesday, November 25, 2014

دو قدم طرف گل سرخ
آشپزخانه اینجا خوشحال و چقدر براق
 قابلمه های مسی و این ماهیتابه  چقدر مست
کی مگر اینجا آمده؟     
کاشی ها چرا این‌طوری پلک می زنند؟
این سنگ‌های سفید
بوی نعنا    بوی پاکت خیس گیلاس .

این صندلی با تن من    دست‌های تو را دارد
تنگ می‌کشد آغوشش را
و من با پیراهن چیت گلدار
در باد می رقصم      دو پا طرف گل سرخ و یک پا نزدیک ماه.

این اتاق   این تابستان نم
ناک   این بادبزن حصیری
 بوی بال   بوی گلیِ سیاه   با این سرفه  
چقدر به دگمه های پیراهنم می آید.

باید امروز از ساعت بیرون بیایی

با سبیلِ بلند و چشم‌های مه گرفته
- برویم فال بگیریم ؟
- برویم جلو دوربین روی هلال بنشینیم؟

من با شلیطه ی قرمز و ناشی     تو با تذهیب و کلاغ ها.   
این شیشه ی شراب با دهان من دهان تو را دارد
- کی کی را می نوشد؟
بوسه ها مزه ی آواز و دریا ...
معاشقه ی پیراهنی با پیراهنی گلدار     و چشمِ سایه‌ها از سوراخ.شیدا محمدی
June 2010, Washington D.C
 منتشر شده در مجله ی عقربه


Sunday, November 2, 2014

دختر زاینده رود
Castle in Oman, Photo by Sheida Mohamadi

هاتفا دیریست...
دست آتشناک این ناآفتاب
آبروی رودها را بُرده‌ است
دختر زاینده‌رود این روزها
افسرده است
پیشِ پای صخره‌ی تاریخ خونپردازِ پارس
موج جان سَرخورده است
آسمان شرمنده از رخساره‌ی زیبای صبح
سر به زیر افکنده زیرِبارِ شب هایی که خونبارند
می‌سپارد سوگدشت نسترنها را
که می‌سوزند در هُرم لبالب ماه
هاتف اینجا درد هم آزرده است.
آی
تا با هم سرود آن سروشِ رفته از یاد
در دل گلدسته‌های سالیان خاموش
بر لب بام بلند هیبت و فتح سپاهان سردهیم
خیز تا در برزنِ پیروزگانِ بزمِ دیروزی
 .ساکنان سبز را ساغر دهیم
هاتف از دوران دار و دوری و دریوزه‌ رفتاران
از نهیب تیره‌ی دیوان و شب‌دینان و خون‌کاران
وز پلیدِ روزگاران
شیرمهرِ بیشه‌ی انسانیت
افسرده است
گو سیه‌بازانِ جان‌آزارِ بدبازار
پیشتر از خاطر زاینده‌رود
زینت امّیـــــد دزدیدند
وه چه جانکاه! آنکه گویِ حُرمت و توحید
تا ربودن می‌نیارستند
برچیدنند
آه آن دیوانگان زهرنوشیده
گرداگرد اهریمن
گو چنین بی‌مایه و جوهر
بر وضوح عشق در سیمای مهرانگیز زنهای سپاهانی
جوهر گوگرد پاشیدند!
هاتفا
دلتنگ این ایّام
نسرینی بنفشه‌خو
سوسنی با آیت ریحانه و شب‌بو
ریشه در اندوه شب، پژمرده است
سر به تو دارد اگرچه زیر لب خواند خدایی که
نمی‌داند
نمی‌داند
در مقام نحس این طاغوت مرگ‌آور
خدا هم....

Monday, October 27, 2014

قدمی فراتر، قسمت پنجم

 علت خشونت نسبت به زنان و راه های مبارزه با آن موضوع برنامه ی قدمی فراتر است که در این قسمت هم گفتگویی کوتاه با آرش راد داشته ام. م

video

قدمی فراتر- قسمت چهارم

videoگپی دیگر با آرش راد در برنامه قدمی فراتر درباره اهمیت آموزش و پرورش برابر زنان و مردان و تاثیر آن بر جامعه

Monday, October 20, 2014

بیداری به خرس های سفید نمی آیدآن روزهای شورانگیز و به گمانم تبریز
آن وقت ها عاشق زنی بود با گردنبند فیروزه ای و شال و کلاه سرخ
که از غرب این شعر با ناز می آمد 
و تصادف سطر بعد را نمی دانست.م


بریده ای از شعر "بیداری به خرس های سفید نمی آید"م
 از کتاب در دست انتشار "یواش های قرمز"م


Wednesday, October 8, 2014

برنامه تلویزیونی "قدمی فراتر" قسمت دوم

video

برنامه تلویزیونی "قدمی فراتر" قسمت اول

video
                                                                                                                                                                 قدمی فراتر نام برنامه ای تلویزونی است به همت آرش راد و حمید مظفری که به تفاوت های زنان و مردان و علل و ریشه های آن می پردازد. این برنامه در ده قسمت تهیه شده است که با طیفی از زنان در این زمینه به بحث و گفتگو نشسته اند. در این برنامه   شیدا محمدی هم به عنوان شاعر حضور داشته است.م