Sunday, November 22, 2015

رونمایی و امضای کتاب یواش های قرمز و عکس فوری عشقبازی

رونمایی و امضای کتاب های "یواش های قرمز" و "عکس فوری عشقبازی" م
سه شنبه اول دسامبر ساعت 6-8 شب
UCI در مرکز ایرانشناسی دانشگاه 

Join us on Tuesday, December 1st, 6-7 p.m. in Humanities Gateway HG 1030 for a talk and book signing by Sheida Mohamadi, Jordan Center's poet-in-residence about her two most recent books "Aks-e Fowri-ye Eshqbazi" (The Snapshot of Lovemaking) and "Yavashhaye Ghermez" (Crimson Whispers).

This event is Co-Sponsored by Farhang Foundation

Reception to follow after the event.

*** This Lecture is in Persian ***

***Book sales are cash only***

Thursday, November 19, 2015

شعرخوانی در پیرس کالج

دوستان مقیم لس انجلس فردا از ساعت 6 تا 8 شب در پیرس کالج
Pierce College Great Hall
Woodland Hills, California 91371

Tomorrow at 6:00pm - 8:00pm
Wednesday, November 18, 2015

مفهوم وطن در شعر معاصر / سخنرانی در دانشگاه UCI


UCI،دوشنبه 16 نوامبر دربخش ایران شناسی دانشگاه یو.سی ارواین
.سخنرانی داشتم درباره مفهوم وطن در شعر معاصر 
حقیقت این است که دغدغه شخصی من به عنوان شاعر ایرانی- آمریکایی و زیست بیش از یک دهه دور از زادبوم خویش، مرا با این پرسش شاید هستی شناسانه مواجه ساخت که وطن آنگونه که دهخدا در لغتنامه "جای باشش " معنی کرده است، کجاست؟ اگر این "بودباش" - که از بود من خالی است حالا- جایی برای اقامتگاه نباشد آنگونه که خاقانی می گوید:م
چون مرا در وطن آسایش نیست 
غربت اولیتر اوطان چه کنم ؟
پس این میهن کجاست؟ آیا همان بی جایی ست که صوفیه بر آن باور داشتند چون شیخ بهایی:م
این وطن مصر و عراق و شام نیست 
این وطن جایی است کاو را نام نیست 
یا مولانا که می گوید:م
ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
یا همان ایران-شهری است که فردوسی توصیفش می کند با اتکا بر همان اساطیر باستانی و رزم آرایی و بزم آرایی این قوم؟ 
دریغ است که ایران ویران شود
کنام شیران و پلنگان شود
همه جای جنگی سواران بدی
نشستن گه شهریاران بدی
چو ایران نباشد تن من مباد
بر این بوم و بر زنده یک تن مباد
یا همان اقلیم خوش و دلکشی است که شاعرانی چون رودکی، سعدی و حافظ ...از یار و دیارش گفته اند؟ 
بوی جوی مولیان آید همی 
یاد یار مهربان آید همی
خوشا شیراز و وضع بی مثالش 
خداوندا نگه دار از زوالش
یا چون وطن مالوف دیگر جای امن و آسایش نبود- نیست:م
سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست 
نتوان مُرد به سختی که من اینجا زادم 
ترک زادگاه کنی یا چون مسعود سعد در بند باشی و حدیث دلتنگی و دوری کنی:م
ای لاوهور ویحک بی من چگونه‌ای
بی‌آفتاب روشن، روشن چگونه‌ای
یا چون نادرپور به این باور برسی که" یک کشور بیشتر برای کسی که از وطن خودش در آمده وجود ندارد و نام آن کشور غربت است."م
و این غربت حالا کجاست؟ همه جا منهای سرزمین مادری؟ 
وطن کجاست
که آواز آشنای تو
چنین دور می نماید؟ شاملو
یا همه جا به اضافه سرزمین مادری؟
دست بردار ازین در وطن خویش غریب / اخوان
من دلم سخت گرفته ست از این
میهمان خانه ی مهمان کش روزش تاریک / نیما یوشیج
وطن به معنای امروزی که پس از مشروطه وارد ایران شد با آن شورباورمند به آزادی و آزادیخواهی آنگونه که در اشعار میرزاده عشقی، عارف، بهار، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی، فرخی....موج می زند و با برانگیختن همان هیجانات برای مبارزه با استعمار داخلی و خارجی و در زمان انقلاب اسلامی با تفکر امت اسلامی- که اقبال لاهوری شاعر نمونه این تفکر است- جنگیدن برای مرزهایی که کیکاووس در قابوسنامه آن را مادر دوم "ام الثانی" می گوید دامنه این مرزها را چنان گسترد در حین محدودیتش که مرا بر آن داشت تا در پی این هویت دوباره در پی معنایی بگردم میان شعرهای شاعران هم عصرخویش تا ببینم این نوستالژی یا غم غربت اساسا برای زادبوم است؟ یا برای دورافتادگی از آنچه مطلوب است؟ یا جستجو در پی چیزی است که نیست و حتی شاید یافت نمی شود؟ این تیرگی و خمودی در پشت زبان فارسی از نگاهی تیره می زاید یا از شرایطی تیره که امیدی به رهایی اش نیست چرا که شاعرانش یا در بندند یا در انتظار حکم بند و یا زبان بریده در کنجی خزیده اند یا دور از دیار و یار با دلتنگی سر می کنند که هر روز زوال خاطراتی است که در ذهن بازسازی می شود؟
اما بیش از اینها برای زن- شاعر این وطن کجا بوده است در زبان مردانه مسلط؟ در تفکر مردانه مسلط؟ اگر این "جای باشش" محل امن و آسایش است، پس چرا تا پیش از فروغ زبان زنان شاعرش نیز زبان مسلط است؟ و در روایت شِکوه مند این تسلط و تنها در آرزوی دانش و بینشی برای زنان سرزمینش تنها فروغ فرخزاد است که پس ازمهستی گنجوی، رابعه بنت کعب،عالمتاج، ژاله قایم مقامی.. و نه از نگاهی مادرانه چون سیمین بهبهانی "دوباره می سازمت وطن اگر چه با خشت جان خویش / ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خویش" بلکه با نگاهی انتقادی و با زبانی طعنه آمیز و طنزآلود در پی کشف سرزمین شعر و گل و بلبل ست که موهبتیست زیستن ، آنهم
وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالهای
سال پذیرفته می شود.م
و پس از این پذیرفته شدن! سراغ شاعرانی رفتم بیرون ایران- شهر و درون ایران- شهر تا در روایت زبانی آنها معنای شهری را بیابم که شاید تنها زنی زیباست. یا بهشتی ست موعود، یا گمشده ای ست معشوق وار، یا نفرینی ست جگرسوز، یا نفرتی ست گریزان، یا حتی هیچ است هیچ....م


  اسم ورسم شیدا، هدیه استاد نورالدین زرین کلک
همسر استاد، دکتر تورج دریایی، استاد مرادی، مینو ریاحی و شجاع عادل
Saturday, November 7, 2015

The idea of homeland in modern Persian poetry، مفهوم وطن در شعر معاصر- سخنرانی در دانشگاه UCI.

مفهوم وطن در شعر معاصر | سخنرانی شیدا محمدی
November 16th, 2015 | 6 - 7 pm | UCI
Poster by Kourosh Beigpour


Join us on Monday, November 16th, 6-8 p.m. at UC Irvine in Humanities Gateway HG 1010 for a lecture by Sheida Mohamadi, Jordan Center's Poet-in-residence, about the idea of homeland in modern Persian poetry.


*** This lecture is in Persian ***
Event is free and open to the public.
Reception to follow.

Monday, November 2, 2015

دلتنگی درختی ست پر کاش

دلتنگی دهان های کشنده دارد. تنی اژدها و دست هایی اختاپوس. می اندازدت در شیشه ای و روزن پوستت را می بندد و پرت ات می کند در زمین بایری. شاید کشاورزی مکزیکی چند سال بعد وقت شخم زدن، پیوندت بزند به تاک های انگور. شاید گاوی بچرد در کرت، با یونجه ای نشخوارت کند و قرن ها بعد ستاره شناسان شکل کهکشان راه شیری را گاوی ببینند سوار بر شانه زنی نیمی ماهی، نیمی گیس بریده. شاید هم بطری سر بسته به دست مردی بیفتد در عصر عثمانی، تن طرار و موهای بافته ات را ببرد بارگاه سلطان سلیمان و او بدهد از کتف اویزانت کنند بر فرشی مینیاتور و بیاویزند بر دیواری که سوگلی اش سالیان بعد در حمام خوشبویی بشویدت با اب فراموشی و گل سرشور. دلتنگی راه هایی دارد گم و گور. دوستانی خمار و خدنگ، مستانه می نوشدت به سلامتی پیوسته شراب و قراب. دلتنگی درختی ست پر کاش، پر از برگ و بار. تنه اش اگر. شکافش آه آه آه آه آه از دلش آه آه آه تا موریانه ها. تا موریانه ها. تا موریانه ها.م

Photo by Sheida Mohamadi, Point Lobes, California

Sunday, October 25, 2015

حروف این طوری از گلویم می پاشید...

Photo by Sheida Mohamadi
سفر راه های بسیار دارد. دهان های مکنده. دست های کشنده. راه اما هر بار از آه می گذرد. آاااه ه ه حالا یک اه بلند بکش . یک نفس عمیق و عمق مرا بکش توی خودت. توی آن رحم سرد و تاریک. آن دهان بدوی. آن خطوط زرد ناسور. م
سفر سورهای پنهان دارد. در کافه های جانمی. جان منی. مال منی. و مال خودت می کند قهوه ای که با بزاق دریا آمیخته و تف ات می کند روی کف های سفیدی که می پنداشتی ابرهای دوری اند در کهکشانی نامعلوم.م 
سفر راز های مگو دارد. دامن دامن گریه و گاه کاج های کهنی که بغلت می کند، لتت می کند، ت ات می کند، می کند تیزی اش را در حواس دارکوب و کوب کوب می کوبد روی قلبت تا به یاد بیاوری فراموشی خوشمزه ترین مزه است با این الکُلی که الَکی از تو سر نمی رود. م
سفر ذهن مغشوشی دارد با دایره های مینا. رنگش بسان جنگل های عصر فسیل رگه هایی دارد از دایناسورهایی که سور ترا بلعیده اند و دایره هایشان دیرهای تو را دور دور دور دوره می کند از روزی به قرنی که میان این چوب پنبه و ماتیک قرمز و
لباس خوابی که به تن نداشتی می گردد، می گرداندت.م
سفر راه های بسیار دارد که به تو نمی رسد هر چند هم که از موهای بافته من در نوک کوهی که نگاهت به آن دوخته است آتش بزنی..م
Saturday, October 17, 2015

که حضور انسان آبادانی است

جورج اوول می گوید در عصر ما دیگر چیزی به نام فاصله گرفتن از سیاست وجود ندارد. همه چیز سیاسی است و سیاست توده ای از دروغ، بهانه جویی، حماقت، نفرت و اسکیزوفرنی است. پرهیزاز رویداد های روزانه که پر ازاخبار جنگ و شکنجه و تبعید و تحقیر است غیر ممکن است حتی برای آدمی چون من که هیچ وقت اهل رادیو و تلویزیون نبوده است، اما بی شک این خشم و اضطراب روزانه بر می گردد به انکار همیشگی این همه سوگ سرای سپنج. به قول فروغ فرح زاد :م
در سرزمین شعر و گل و بلبل
موهبتیست زیستن ، آنهم
وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالهای
سال پذیرفته می شود

....
موهبتیست زیستن ، آری
در زادگاه شیخ ابو دلقک کمانچه کش فوری
و شیخ ای دل ای دل تنبک تبار تنبوری
شهر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و
پشت جلد و هنر
گهواره مولفان فلسفه " ای بابا به من چه ولش کن
"م

با استناد به چنین فلسفه ای تاریخ ادبیات ما که جدا از سیاست زدگی نبوده است از دوران مشروطه تا امروز پراست از حوادثی چون دستگیری، تبعید، حبس و قتل شاعران و نویسندگان دگر اندیش و آزادی خواهی چون میرزاده عشقی که  در سن  سی و یک سالگی به قتل رسید و یا فرخی یزدی که در زندان قصر کشته شد همچون نویسنده هم دوره ما سعیدی سیرجانی و در پی آن قتل های مشکوک و پی در پی نویسندگانی که به قتل های زنجیره ای شهرت یافتند. از آن میان می توان به احمد میر علایی، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده، حمید حاجی زاده به همراه پسر ده ساله اش، مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و ...اشاره کرد که هر کدام به طرز مشکوک و فجیعی به قتل رسیدند. تعداد دیگری نیز در اتوبوسی به مقصد ارمنستان مورد سوقصد قرار گرفتند و پس از آن خیل عظیم تبعید و تهدید و بازجویی نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران تا امروز ادامه داشته است. قتل ستار بهشتی(وبلاگ نویس)، شاهرخ زمانی(فعال کارگری) در زندان و حبس طولانی مدت برای آتنا فرقدانی (کاریکاتوریست)...تا حکم حبس و شلاق برای مهدی موسوی، فاطمه اختصاری (شاعر) و کیوان کریمی( عکاس) این روزها یادآور این بند از شعر شاملوست که می گوید:م 
غیاب بزرگ چنین بود
.سرگذشت ویرانه چنین بود

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
کوچک‌ تر حتا
از گلوگاه یکی پرنده!م

فارغ از سلایق شخصی و خط و ربط سیاسی چگونه می توان به سیاهچاله این سکوت که انباشته از ترس و تهدید است نگریست و دم نزد؟ مردمانی که ما نیز از آناینم  با همان فلسفه "ای بابا به من چه ولش کن" وقتی دربرابر این همه اعدام و اختلاس و  فشار و کشتار سکوت می کند به راستی می اندیشد روزی همان ها به سراغمان نخواهند آمد؟  همانان که روزی به سراغ دگر اندیشان، سکولارها و اقلیت های دینی و جنسی ..رفته اند؟

گرسنه ایم ولی داس های خونی با
سکوت مزرعه ها جور درنمی آید
گرسنه ایم ولی گندمی که کاشته ایم
به خواب رفته و با زور در نمی آید
ولی پیامبری نیست، بخت مرده ی ما
بدون معجزه از گور در نمی آید

هزار مشت به پا خاسته ست در تاریخ
ولی برای شکستن، فشار می خواهیم
تمام شهر پر از مغزهای معترض است
برای این همه سر، چوب دار می خواهیم
نه خاک مطمئنی که بایستیم به پاش
نه ساک پر شده! ... راه فرار می خواهیم

که سوزنی که لبان تو را به هم می دوخت
سرش از آن ور دیوار چین در آمده است
که پشت پای کسی که به راه افتادیم
قدم قدم فقط از خاک، مین در آمده است
بفهم! زندگی ات حاصل تجاوز بود
دمار ِ مادر ِ این سرزمین درآمده است!م

بغل بگیر تن ِ گرم و خیس ِ مادر را
اگرچه بوی کپک مانده لای پستان هاش
بغل بگیرش و گم شو که چشم های کسی
مدام خیره شده در کشاکش ِ ران هاش
فرار کن همه ی سال های عمرت را
فرار... تا ته ِ بن بستی ِ خیابان هاش.
..م

فاطمه اختصاری
این هم لینک آواز شاهین نجفی بر روی شعر پس از تو از مهدی موسوی