Wednesday, June 23, 2010

گفتگو فرامرز فروزنده با شیدا محمدی


گفتگو فرامرز فروزنده با شیدا محمدی در برنامه همصدایی از تلویزیون اندیشه. دیروز از طریق فیروزه و رسول در تهران متوجه شدم که برنامه پخش شده است. امروز (چهارشنبه 23 جون 20210) تکرارش به وقت لس انجلس ساعت 4 بعد ازظهر است که برابر با ساعت 7 بعدازظهر به وقت شرق آمریکاست. ایران هم که متاسفانه می شود نیمه شب. و نیز روز جمعه 25 جون ساعت 6 عصر به وقت لس انجلس و 9 شب به وقت شرق آمریکا.م

این گفتگو پیرامون شعر من و به بهانه حضور در کنفرانس بین المللی مطالعات ایران شناسی صورت گرفته است.م

لینک سایت تلویزیون اندیشه را می توانید در اینجا پیدا کنید:کNo comments: