Saturday, May 8, 2010

باربد طاهری در گذشت


بدینوسیله کانون حمایت از سینمای زیرزمینی ایران به اطلاع می رساند که باربد طاهری فیلمساز و نویسنده آزاده و از اعضای این کانون دیروز 17 اردیبهشت در بیمارستان سن حوزه در شمال کالیفرنیا در گذشت .

باربد طاهری کارش را در سینما با فیلم " رگبار " بهرام بیضایی به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده آغاز کرد و فیلم " خدا حافظ رفیق " امیرنادری ، " زیر پوست شب " ،" سمک عیار " و... تهیه و فیلمبرداری کرد .

با شروع انقلاب 57 با دوربین 35 میلیمتری تظاهرات و مبارزات مردم را به تصویر کشید و به یاد ماندنی ترین صحنه های انقلاب را تصویر کرد ، از مجموعه این تصاویر فیلم مستندی ساخت بنام " سقوط 57" .

بعد از پیروزی انقلاب برای دفاع از آرمان های انقلاب به همراه آزادیخواهان در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد . با اوجگیری سرکوب ناگزیر سرزمین مادری خود را ترک کرد و تبعید را انتخاب کرد . در تبعید تا آخرین لحظه دست از تلاش و مبارزه نکشید و بر سر پیمان خود با مردمش ایستاد .با شکل گیری سینمای زیرزمینی ایران یکی از اولین کسانی بود که به این حرکت پیوست و همه تلاش خود را در این راه گذاشت و با شگرد ها و بدل سازی های حکومت در این زمینه ، با سخنرانی ها و مقالاتش مقابله کرد .

او نه تنها در برابرسینما و دستگاه فرهنگی حکومت ایستاد و ماهیت آن را افشاء می کرد بلکه هنرش این بود که ترفند های جمهوری اسلامی را برای به انحراف بردن و به هدر دادن مبارزات مردم چه در دوره خاتمی وچه این بار با موسوی به درستی تشخیص داد و در حد امکان خود با گفته ها و نوشته هایش فریاد زد .

او نه تنها در برابر ترفندهای حکومت ایستاد بلکه در برابر نقش مخرب بخشی از این به اصطلاح مخالفان رژیم مثل مجاهدین که از مسیر مردم زحمتکش خارج شده وهمه چیز خود را برای صاحبان قدرت به حراج گذاشته اند تا بخشی از مدعیان چپ که بدنبال به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی راه افتاده اند تا تلویزیون های 24 ساعته لس آنجلسی که نقش شان لوث کردن و به ابتذال کشیدن اصل مبارزه است ، صریح و بدرستی موضع گیری کرد و ماهیت آنها را نشان داد که چگونه عملکرد این نوع مخالفین! در نهایت به سود خود حکومت است . او بهای این موضع گیری ها را در عمل پرداخت . تمام سختی این مسیر را به دوش کشید و از امید ها و آرزوهای انسانی روی بر نگرداند . یادش گرامی باد .

کانون حمایت از سینمای زیرزمینی ایران

89 / اردیبهشت / 18

2 comments:

علیرضا بهنام said...

درگذشت این هنرمند فرهیخته را به همه ی اهالی سینمای ایران تسلیت می گویم. نامش جاودانه باد

Anonymous said...

تصحیح خبر

یک
علیرضا زرین دست فیلمبردار " خدا حافظ رفیق " ساخته ی امیرنادری بود
باربد طاهری تهیه کننده ی " خدا حافظ رفیق " ساخته ی امیرنادری بود

دو
محمود اسکوئی فیلمبردار فیلم مستند " سقوط 57" بود.
باربد طاهری سازنده ی فیلم مستند " سقوط 57" بود.