Sunday, November 16, 2008

ترادیِ دوباره دست‌هایم می‌لرزند‌


ترادیِ دوباره دست‌هایم می‌لرزند‌

__________________

2 comments:

علي حاجيان زاده said...

سلام شيدا جان

هميشه كارهايت را دنبال مي كنم

و خوشحالم كه مصرانه

قدم برمي داري

موفق باشي

در هميشه هايم

Hossein Dindar said...

تا باد چنین بادا

لرزش دست ودلتان اگر برای این باشد که عشق خنکای ...

اگر اینگونه مبارک باد