Saturday, October 10, 2015

دو ماهنامه "طرح" به زودی در لس انجلس منتشر می شود


پنچ شنبه هشتم اکتبر، با کوروش بیگ پور طرح «طرح» را ریختیم. قرار است پاییزانه ای با طرح و رنگ و حال ادبیات به صورت دو ماهنامه منتشر کنیم. از اهالی ادب و فرهنگ فارسی زبان در سراسر جهان خواهانیم که کارهای ناب و تازه شان را برای ما بفرستند. (شعر، داستان، نقد و مقاله) می توانید آثارتان را به ادرس ایمیل
Sheidamohamadi@gmail.com
Tarobish@gmail.com
ارسال کنید. پیشاپیش از اینکه نمی توانم به تمام ایمیل ها و پیغام ها پاسخ دهم مرا می بخشید. اما می توانید خبرهای 
.طرح» را در همین جا یا صفحه فیس بوک من و کوروش بیگ پور دنبال کنیدNo comments: