Tuesday, December 11, 2012

/ از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند/ که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

چون خود را به دست آوردی، خوش می رو! اگر کسی دیگر را یابی، دست به گردن او در آور و اگر کسی دیگر نیابی، دست به گردن خویشتن در آور! چنان که صوفی هر بامداد نواله ای در آستین نهد و روی در آن نواله کند، گوید " ای نواله، اگر چیزی دیگر یافتم، تو رستی و اگر نه، تو به دستی!" م
 
 
مقالات شمس

1 comment:

آریا کیان said...

سلام شیدای عزیز
به روزم با یک شعر
:
در انتهاي اين خواب

در انتهاي اين فيلم

چراغ هاي سينما روشن نمي شوند

شما عينك هاي سه بعدي تان را از چشم بر نمي داريد

و با عصاي سفيد به خيابان مي رويد