Saturday, July 2, 2011

هوای باران و فرشتهچه گورستان دنجی و
با بوی این درخت به موسیقی شما گوش می دهم
سلام ای ستاره‌های طرار
سلام ای مرد های سینه چاک و سبز
گل‌های مروارید باز دور هم نشسته‌اند و از نیلوفرهای کبود برکه حرف می زنند
از نام جدید کوچه‌ها
که یکی یکی تبدیل می‌شوند به اشاره های جدید.


ادامه این شعر را در رندان ماه جولای بخوانید.

No comments: