Thursday, September 2, 2010

با چشم های نگو


Photo by Sheida Mohamadi

دلم مرد می خواهد

مردی مثل سپید رود

با پوستی روشن تر از ماسه ها

صدایش آرام

هنوز از این گوش ماهی ها.ادامه شعر "با چشم های نگو" را در رندان شماره سپتامبر 2010 بخوانید.

1 comment:

پژمان‌الماسی‌نیا said...

پیچک هندی همچنان می‌رقصد تا بالای کبودی
باید می‌دانستم فصل در این چهار دیوار / سفید ِ سفید است
باید تا کبودها و آب‌ها رفت -
رود می‌بارد در این چهار دیوار.
.
.
.
.
.
● دعوت به مراسم خوانش "تقويم عقربه‌دار ماه‌های بهار" / 2