Friday, July 2, 2010

لحظه ها


رزهای ورونیکا


زندگیم سیاه و سفید بود
تنها
تو می آمدی و
می رفتی.

لحظه ها را در رندان شماره جولای 2010 بخوانید.
م

2 comments:

شاهرخ صلح جویان said...

Perfect! Kind of Tanka?

حسین فاضلی said...

سلام بر شیدا محمدی گرامیمن دورادور شعرها و داستانهایت را می خوانم شما همیشه شاد و پیروز باشی در این جهان خواب آلود و خسته و تکراری