Sunday, March 7, 2010

فیلتر شدن سایتم


www.sheidamohamadi.com

دسترسی به وبلاگ مورد نظر طبق دستور مقامات قضایی یا عدم رعایت قوانین سایت امکان پذیر نیست. م
The requested weblog has been blocked due to a Terms Of Service violation

این پیغامی است که بعد از باز کردن سایت 9 ساله من مشاهده می کنید و هدیه روز زن من، دعوت به دادگاه و پر کردن فرم نظارت بر وبلاگ وزارت ارشاد است.م

3 comments:

عمو اروند said...

در اروپا که فیلتر نیست.

مهتاب کرانشه said...

شیدای عزیزم
سال نو مبارک.امیدوارم سال تازه سال سلامتی و امید و عشق و تغییرات مثبت برات باشه.
با مهر و دوستی
مهتاب

شاهرخ صلح جویان said...

خوب،خیلی پست هستند!عوضش من در تلافی همین بلاگ را لینک می کنم