Friday, February 12, 2010

سه شعر از فریده نصوحی در رندانبه دختر باران، شیدا


امشب یاد تو را

از فرسنگها سنگ شده ام

روی آههایم سوار و

کم کم از من

کم می شوی!مبر گرفته از کتاب فلز و بنفشه، نشر تندیس.م

دو شعر دیگر را می توانید در رندان ماه فوریه بخوانید

No comments: