Wednesday, October 22, 2008

سالونگ


بیش‌تر از همین درخت‌هایی که اسم‌شان را نمی‌دانم
که هر روز با باد
حرف‌های قرمز می‌زنند
از اسم‌ات خوش‌ام می‌آید
.......
ادامه این مطلب را در سایت وازنا بخوانید.م

1 comment:

امیر خالقی said...

بیش تر از آن
نقشه های بیشتری دارم
توی شیشه ی جانی واکرم
برای امشب که به بویدنم پاورچین پاورچین
از جدول های خالی مجلات کف
حباب می زند به چشمانم

متشکر شیدا