Tuesday, September 26, 2017

صدای شعر امروز ایران با یواش های قرمز

 
این فایل صوتی گفتگوی من با دکتر ماندانا زندیان در برنامه رادیویی «صدای شعر امروز» است که در رادیو ۶۷۰ پخش شده است. گفتگوی کوتاه ما پیرامون کتاب «یواش های قرمز» صورت گرفته است که در بهار ۲۰۱۵ منتشر شده است ولی به رسم هدیه در بهار امسال به دستم رسید.
سپاس از ماندانای عزیزم که سالیانی است با صدایی خوش و کوششی خوش تر، بازتاب صدای شعر امروز است.م

https://soundcloud.com/khordadesabz/yvhsyidgz9c5

  

No comments: