Tuesday, January 26, 2016

شعر خوانی در مرکز فرهنگی سن دیگو

شعرخوانی از کتاب یواش های قرمز و گفتگو درباره مفهوم وطن در شعر معاصر
در دیدار با دوستان گرم و مهربان جنگ فرهنگی سن دیه گو، جمعه هشتم ژانویه 2016
اجرا: رضا خبازیان
عکس ها از آقای سعید بوشهری م
لینک شعر "آخرین نامه ی عاشقانه" از کتاب یواش های قرمز که آن شب در برنامه خواندم.م رضا خبازیان

پیش از شروع برنامهNo comments: