Monday, June 1, 2015

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران: کتاب "یواش های قرمز" و شعر "با چشم های نگو" / شیدا...

This is a link to my poetry night with Hamsafaran in Irvine, June 5 at 6 P.M, I will introduce my new book (یواش های قرمز) Crimson Whisper by esteemed poet and writer Partow Nooriala.


اخیراً چاپ نخستِ جدیدترین مجموعه شعر شیدا محمدی، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی، به نام "یواش های قرمز"، توسط نشر ناکجا در پاریس منتشر شد. این کتاب مجموعۀ 40 شعر از اشعار شیداست که برخی از آنان در سایت های مختلف منتشر شده است. به مناسبت انتشار این کتاب، در روز جمعه، پنجم ماه جون، ساعت شش بعد از ظهر، در دانشگاه ایرواین در منطقه اورنج، شب شعرخوانیِ شیدا محمدی، همراه با موسیقی گروه همسفران، به نوازندگی بهنام ضیائی و خوانندگی لیلا محمدی، برگزار خواهد کرد. در ماه می نیز، دانشگاه برکلی، برگزار کننده شعرخوانی شیدا و موسیقی گروه همسفران بود. م
.پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران، برای شیدا محمدی، آرزوی تداوم کارهای ارزنده را دارد

" با تمام دقتی که برای چاپ صحیح کتاب "یواش های قرمز" شده، اما گاه غلط های کوچک در این کتاب دیده می شود. از جمله، یک غلط فاحش در شعر با چشم های نگو آمده است که روایت صحیح این شعر را در پیوندسرا بخوانید

با چشم های نگو !م


دلم مرد می خواهد
مردی مثل سپید رود
با تنی روشن تر از ماسه ها 
صدایش هنوز از این گوش ماهی ها...م


مردی با چشم های تابستانی          با چشم های بستنی
با چشم های نمی گویم!م


مردی با زنگوله های کوهستانی
که از باد برمی گردد
تا در باران های تاریکم 
دستِ ماه کبود را بگیرد
.با رود بخواند


شنیده ام به سرش که می زند
از مرگ جلو می زند
از دور مرا نگاه می کند
.که در این سطر قرمز می رقصم


Camarillo, شنبه 26 آپریل 2008

No comments: