Saturday, January 1, 2011

یواش های قرمز

ویارِ پنجره هایم به شبنم و خورشید
نفس های عمیق ابرها
نفس های عمیق دره ها.


دستانم از گندم زار می روید

از فکرِ مستی که همین الان به سرم می زند
- لخت شو لخت شو محبوبم.ویار صبحِ بهارم به چشم هایت
روح بی قرار تیغ ها
روح بارانیِ پنجره ها
- لخت شو لخت شو محبوبم.


در خواب زیباترین وحشی دنیام
تور را بینداز در آب
زیر فلس های آبی گلوی آتش آواز می خواند.

این شعر را در رندان شماره ژانویه 2011 بخوانید.

No comments: