Wednesday, December 1, 2010

سالونگ

در گرگ و میش این هوا

صدای دارکوب و این کاج های سوزنی که آدم های یواش غروبند

با همین درخت هایی که اسمشان را نمی دانم

و هر روز با باد حرف های قرمز می زنند

از اسمت خوشم می آید.دارم با صدای بلند ابرها

شعر می گویم

آفتاب را قفل کرده ام

زیر زیزفون ِ همین حوالی

-دریا

بیا اینجا!


ادامه این شعر را در رندان ماه دسامبر بخوانید.م

No comments: