Thursday, August 26, 2010

alireza ghorbani علیرضا قربانی- راز دل


خاطره ی ما یک هیولاست. شما فراموش می کنید، ولی او فراموش نمی کند.
شما تصور می کنید که خاطره ای دارید در حالی که خاطره شما را دارد.
؟

No comments: