Tuesday, May 5, 2009

جیب های خالی نقد


پسرم کانگوروست !م
وقتِ قهر
مرا از کیسه اش دور می اندازد
دور می اندازد
دور می اندازد....م

ادامه مطلب را در رندان شماره می ماه، به سردبیری یاشار احد صارمی بخوانید. شعر " جیب های خالی کانگورو" در کتاب عکس فوری عشقبازی منتشر شده است.م
_________________________م
شعر " سالونگ" در مانلی، صفحه شعر به مدیریت شهلا بهاردوست در سایت روز به چاپ رسیده است. مدتی است صفحه شعر روزهای پنج شنبه به سلیقه و ذوق شهلا شاعر خوب و مهربان به روز می شود. روز را می توانید در اینجا بخوانید.م
____________________________ی


ناما جعفری را نمی شناسم. وی سردبیر نشریه الکترونیکی سه پنج است. نشریه مستقل ادبی که کارهای خوبی در آن چاپ می شود و
من از طریق ایمیل آن را دریافت می کنم. در شماره هفدهم ( جدید) آن، ناما جعفری مطلبی بر روی کتاب عکس فروی عشقبازی نوشته است که لینکش را اینجا می گذارم بدون هیچ کامنتی. چون باور من این است که کار شاعر ، شعر است و پس از انتشار شعرش دیگر او از کار جدا می شود و به ازاء هر خواننده، برداشت متفاوتی از کار وجود دارد. برای همین من نه هرگز کارم را توضیح می دهم، چون این به عهده شعر است و اگر از عهده خود بر نیامده، ضعف کار است. نه از شعرم دفاع می کنم، که وجه ضعیف شاعر است و نه از تحسین آن برافروخته می شوم، چون نسبتش به شعر است.م

No comments: