Sunday, June 22, 2008

گفتگو

روز دوشنبه ٢٣ جون برابر با سوم تیرماه ، ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برابر با ۵/۵ صبح به وقت تهران، با سهراب اخوان در تلویزیون اندیشه گفتگویی پیرامون کتاب عکس فوری عشقبازی و شعر خواهم داشت. دوستانی که علاقمند به این برنامه هستند می توانند در آدرس اینترنتی:م
www.andisheh.tv
به تماشای این گفتگو بنشینند. باز پخش برنامه در روز سه شنبه ساعت ۵/۵ بعد از ظهر به وقت تهران و نیز روز یکشنبه ۹ تیرماه ساعت ۵ بعد از ظهر می باشد.م

4 comments:

Anonymous said...

این مصاحبه نبود. این نبود مصاحبه بود. ولی خیلی چاکرتم فتنه ی تفرشی

RasoolRakhsha said...

good luck

امیر خالقی said...

سلام محمدی
به روزم

مینو نصرت said...

سلام شیدا جان / کجائی ؟؟