Sunday, May 3, 2015

شیدا محمدی: به استانبول نگاه می‌کنم با گوش‌های مست

شیدا محمدی: به استانبول نگاه می‌کنم با گوش‌های مست

به استانبول نگاه می‌کنم با گوش‌های مست from Mehri Publication on Vimeo.

صفحه شعر و داستان رادیو زمانه در تاریخ سیزدهم فروردین ماه 1394 شعر و فایل صوتی شعر "به استانبول نگاه می کنم با گوش های مست" را منتشر کرده است. جا دارد از دوست مهربانم هادی خوجینیان از انتخاب موسیقی و تدوین سپاسگزاری کنم.م  

No comments: