Tuesday, May 8, 2012

پادکست شعر سرایه ۳۸- دکلمه شعرهایی از شیدا محمدی

پادکست شعر سرایه ۳۸- دکلمه شعرهایی از شیدا محمدی: An Example Description

آن قدر کوچکی
که در جاکفشی خانه ی ما
گم می شوی
و آن قدر
دل باغچه ی ما
بزرگ است
که تو را
خاک می کند
و سال بعد
که پنجره
خیس از
عطر
بهار نارنج
می شود
تو گل می کنی
یک چوب خشک !م

1 comment:

mohamad said...

مهم این بود که سبز می شدی