Saturday, July 4, 2009

در کوچه های ماهوتی


زمان!م
چشم های تو در منقار من
زمان!م
خون تو در باران
زمان!م
بوی تو در خواب های خیس و خون ریز.م


سایه ات حالا
ساعت شنی را بر می گرداند
سایه ات حالا
کج در کوچه های ماهوتی
سایه ات حالا
کوه های برف الود آن دور
سایه ات حالا
کوزه های شکسته و دیر.ک
... ادامه شعر در رندان

شعر در کوچه های ماهوتی در رندان ماه جولای منتشر شده است.م

.
-- http://www.sheidamohamadi.blogspot.com/

1 comment:

بچه های کارگاه شعر said...

سید هم
.
.
.
.
رفت!
با خواندن آخرین غزلش
«آقای ادبیات» را بدرقه می کنیم