Wednesday, December 17, 2008

نگاهی به مجموعه‌ی شعر «عکس فوری عشقبازی»

زبان در شعر شیدا محمدی، زبانی ساده، روان و یکدست است و نیز غیبت هیچ یک از عناصر شعر در شعر شیدا، احساس نمی‌شود به ویژه اهم آن که به باور این قلم، تخیل و نیز تصویر که حاصل نیروی تخیل است. فرم و محتوا نیز با یکدیگر در ارتباطی نزدیک‌اند و جز ویرایش اندک در سطربندی برخی شعرها که عدم رعایت آن گاه موجب شکستن حتی تصویر می‌شود، چیز دیگری متصور نیست. م
ادامه این مطلب که به قلم حمید رضا رحیمی است را می توانید در وازنا بخوانید.م

1 comment:

Anonymous said...

مساله ای به نام حجاب
http://hejab-diary.blogfa.com/