Thursday, February 17, 2011

پادکست سرایه ۳۸- شعرهایی از شیدا محمدی

م"پادکست سرایه" نام برنامه ای است که در گوتنبرگ سوئد توسط پریا کشفی به همراه دوستانش اجرا می شود. در برنامه 38 چهار شعر از کتاب عکس فوری عشقبازی با صدای او اجرا شده است . می توانید در این لینک آن را بشنوید.پادکست سرایه ۳۸- شعرهایی از شیدا محمدی:

No comments: